windywoods

1.    Definicje

1.1.  Wskazanym poniżej oznaczeniom należy przypisywać w treści polityki prywatności wskazane poniżej znaczenie:

1.1.1.    Administrator – Wooden Story sp. z o.o. z siedzibą w Białce, Białka 531, 34-220 Maków Podhalański, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000793657, NIP: 5521725004, REGON: 383806232.

1.1.2.    Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.1.3.    RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.1.4.    Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://www.windywoods.pl/[ppsc1] .

1.1.5.    Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.

1.1.6.    Cookies - niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług Administrator korzysta (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies.

1.1.7.    Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności wraz z polityką plików Cookies.

2.    Administrator danych osobowych

2.1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wooden Story sp. z o.o. z siedzibą w Białce, Białka 531, 34-220 Maków Podhalański, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000793657, NIP: 5521725004, REGON: 383806232, jako właściciel i administrator Serwisu świadczący usługi drogą elektroniczną.

2.2.  Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

2.2.1.    listownie – na adres: Białka 531, 34-220 Maków Podhalański,

2.2.2.    elektronicznie – na adres e-mail: office@windywoods.pl.

3.    Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1.  Korzystanie z Serwisu

3.1.1.    Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1.1.        w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.1.2.        w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.1.3.        w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.1.4.        w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.1.5.        w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.1.6.        w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały szczegółowo opisane w pkt 4.5 poniżej.

3.1.2.    Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

3.2.  Rejestracja w Serwisie

3.2.1.    Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.2.2.    Dane osobowe są przetwarzane:

3.2.2.1.        w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.2.2.2.        w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.2.2.3.        w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.2.2.4.        w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały szczegółowo opisane w pkt 4.5 poniżej.

3.2.3.    Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3.3.  Dokonywanie zakupów

3.3.1.    Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.3.2.    Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.2.1.        w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.3.2.2.        w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.3.2.3.        w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.3.2.4.        w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.4.  Formularze kontaktowe

3.4.1.    Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.4.2.    Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.2.1.        w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.4.2.2.        w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

3.5.  Marketing

3.5.1.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

3.5.1.1.        wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa) – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.5.1.2.        wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna) – przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików Cookies. Zgoda na wykorzystanie plików Cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii Cookies oraz wyłączenie obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki. Zasady wykorzystania przez Administratora tzw. Cookies zostały szczegółowo opisane w pkt. 5 poniżej.

3.5.1.3.        kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) – podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

4.    Pliki Cookies

4.1.  Serwis wykorzystuje pliki Cookies własne oraz podmiotów trzecich, z uwagi na to, iż część informacji na temat Użytkownika może być gromadzona automatycznie. Podczas korzystania z Serwisu pobierane są też automatycznie dane informatyczne dotyczące wizyty, tzw. logi serwera.

4.2.  Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z komputera Użytkownika. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkownika.

4.3.  Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików Cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików Cookies. Klikając „Zgadzam się”[ppsc2] , Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików Cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia Cookies w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki, w tym usunąć pliki Cookies. Wyłączenie plików Cookies może powodować jednak trudności w korzystaniu ze Serwisu. Użytkownik może korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe – wówczas pliki Cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

4.4.  Cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. W szczególności, Cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, a także ulepszać funkcje w nim dostępne.

4.5.  Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików Cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przez Administratora z plików Cookies podmiotów trzecich oparte jest na jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu Serwisem, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług.

4.6.  W ramach Serwisu funkcjonują pliki Cookies następujących podmiotów trzecich:

4.6.1.    Cookies Google Analytics, pliki cookies narzędzi społecznościowych.

4.7.  Obok plików Cookies, Serwis może gromadzić również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów serwera. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, datę i czas wizyty w Serwisie, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, dostawcę Internetu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę i inne. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. W ramach tzw. logów serwera nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

5.    Zakres przetwarzania danych osobowych

5.1.  Administrator przetwarza następujące dane Użytkownika:

5.1.1.1.        imię,

5.1.1.2.        nazwisko,

5.1.1.3.        adres e-mail,

5.1.1.4.        adres dostawy (ulica i nr, kod pocztowy, miasto, kraj),

5.1.1.5.        numer telefonu,

5.1.1.6.       w razie woli otrzymania faktury VAT – również dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (NIP, firma).

6.    Czas przetwarzania danych osobowych

6.1.  Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

6.2.  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7.    Odbiorcy danych osobowych

7.1.  W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika będą ujawniane zewnętrznym podmiotom (dalej zwanym „Przetwarzającym”), w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym jego partnerom handlowym. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

7.2.  W umowie z Przetwarzającym Administrator zobowiąże go do przestrzegania tych samych obowiązków ochrony danych, które w niniejszej Polityce prywatności zostały nałożone na Administratora. Obowiązki te obejmować będą w szczególności zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

7.3.  Jeżeli Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Użytkownika za wypełnienie obowiązków tego Przetwarzającego spoczywa na Administratorze.

7.4.  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8.    Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

8.1.  Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

8.1.1.    współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

8.1.2.    stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

8.1.3.    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

8.2.  Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

9.    Profilowanie

9.1.  W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

10.1.     W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

10.2.     Przetwarzając dane osobowe Użytkownika Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

10.3.     Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy.

10.4.     Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

11. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

11.1.     Użytkownikowi przysługuje prawo do:

11.1.1.  dostępu do swoich danych osobowych,

11.1.2.  uzyskania kopii danych osobowych,

11.1.3.  sprostowania swoich danych osobowych,

11.1.4.  usunięcia swoich danych osobowych,

11.1.5.  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

11.1.6.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

11.1.7.  żądania przeniesienia swoich danych osobowych,

11.1.8.  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.2.     W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 12.1. powyżej, Użytkownik może się skontaktować z Administratorem, wysyłając wiadomość na jeden z adresów wskazany w pkt. 2.2.2. Regulaminu.

11.3.     W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

12. Zmiana Polityki prywatności

12.1.     Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

Shopping Cart

Back to shop cart

Cart is empty.

cart

 

cart
You can try some popular tags here:

Account

cart
Nie masz konta?
Create an Account
4